RISE

RISE projektin, puitteissa viimeinen vaihe koostuu Nuorisotyöntekijöiden ja Nuorisokouluttajien Kapasiteetin rakentamisohjelman luomisesta. Koulutusohjelma on suunniteltu vahvistamaan nuorisotyöntekijöiden ja kouluttajien kykyä käsitellä riskejä nuorten verkossa tapahtuvissa sosiaalisissa verkostoissa sekä kehittämään heidän taitojaan nuorisotyön tehokkuuden parantamiseksi.
Avoin opetusresurssi koostuu 6 moduulista, jotka keskittyvät siihen, miten tunnistaa verkossa olevat riskit, kuinka luoda turvallinen verkkoympäristö, nuorten haavoittuvuuteen ja disinformaatioon liittyviin aiheisiin ja paljon muuhun.
Jos aihe kiinnostaa sinua, älä jätä tilaisuutta osallistua kurssille huomioimatta!

RISE

L’obiettivo principale di RISE è creare un contesto in cui i giovani possano sentirsi al sicuro nelle comunità online attraverso lo sviluppo e la promozione di metodologie e servizi per prevenire e ridurre i rischi e le implicazioni della digitalizzazione, in particolare l’esposizione dei giovani ai social media.

RESOURCES

Meistä

RISE

RISE ensisijainen tavoite on luoda rakenne, jossa nuoret voivat tuntea olonsa turvalliseksi verkko-yhteisöissä kehittämällä ja edistämällä menetelmiä ja palveluja riskien estämiseksi ja lieventämiseksi, erityisesti nuorten altistumisen osalta digitalisaatiolle ja sosiaalisen median vaikutuksille.